Türk Konseyi Diasporalar Birinci Toplantısı Baküde Yapıldı

Çağlar Erbek
0

Türk Keneşi (Konseyi) Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Birinci Toplantısı Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazim İbrahimov, Kazakistan Cumhuriyeti Dünya Kazakları Birliği Birinci Başkan Yardımcısı Talgat Mamashev, Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Dış Göç Dairesi Başkanı Kushtar Aitmatov ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Gürsel Dönmez’in katılımlarıyla 24 Ocak 2013 tarihinde Bakü’de gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerde, Türk Keneşi’nin Nahçıvan Anlaşması’nda ortaya konulan amaç ve görevleri teyit edilmiş; diasporaların yurtdışında ülkelerinin imajının iyileştirilmesinde ve kamuoyunu etkilemede oynadığı önemli rolün altı çizilmiş; Türkdildeş ülkeler arasındaki birlik ve dayanışmayı tamamlamak üzere dünyadaki Türkdildeş diasporalar arasında işbirliğinin artmasına olan ihtiyaç vurgulanmıştır.

Toplantıda üzerinde mutabık kalınan başlıca hususlar şunlardır:

- Türk Keneşi nezdinde, diaspora işlerinden sorumlu Bakanlık/kuruluş yetkililerinden oluşan bir Temas Grubu kurulması;

- Temas Grubu’nun bir Türk Keneşi Diaspora Forumu düzenlemesi;

- Türk Keneşi Sekretaryası’nın Temas Grubu’nun Sekretarya görevini üstlenmesi ve bir Ortak Eylem Planı taslağı hazırlaması.

Sözkonusu kararlar doğrultusunda belirlenen çalışma takvimine göre Temas Grubu’nun ilk toplantısının Nisan ayında İstanbul’da gerçekleştirilmesi ve 1. Türk Konseyi Diaspora Forumu’nun 2013 yılında Azerbaycan’da gerçekleştirilecek Türk Keneşi Üçüncü Zirvesi’ne koşut olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Bu bağlamda, Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanlarının müteakip toplantısının 2013 yılının ilk yarısında üye ülkelerce daha sonra belirlenecek bir yerde yapılması önerilmiştir.

Taraflar son olarak evsahipliğini üstlenen Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Komitesi’ne teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

Genel Sekreter Halil Akıncı, Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov, Proje Yöneticileri Zamin Aliyev ve Hatice Tuğba İkizler’den oluşan Türk Keneşi heyeti, toplantı vesilesiyle Bakü’de Azerbaycan makamlarıyla ikili temaslar da gerçekleştirdi.

Keneş’in gündemindeki çeşitli konuların ele alındığı sözkonusu üst düzey görüşmeler Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Gümrük Komitesi, Devlet Diaspora Komitesi ve Din İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile yapıldı.

Kaynak: turkkon.org

Yorum Gönder

0 Yorumlar
Yorum Gönder (0)
To Top